Facebook
Česko sportuje
Ovoce do škol
Nenech to být a něco udělej


                                                          
Distanční vzdělávání - info ZDE
                                                                                  školský informační systém školy - vstup zde                                                                                                                        
                                                        

Duben

Návrat dětí a žáků do školy od 12. dubna     !   !   !                                                              

Od 12. dubna se do školy mohou vrátit předškoláci a rotačně žáci 1. stupně.
V týdnu od 12. 4. nastoupí žáci 1. - 3. ročníku, v týdnu od 19. 4. je vystřídají žáci 4. a 5. ročníku (bude se střídat prezenční a distanční výuka skupin žáků po týdnech). Podmínkou návratu žáků bude pravidelné testování vždy v pondělí a ve čtvrtek.

Další informace včetně důležitých odkazů ZDE.
 

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2021/ 2022                                                                      

Zápis do 1. ročníku naší školy pro nadcházející školní rok proběhne vzhledem k vyhlášeným krizovým opatřením v termínu od pondělí 12. 4. do pátku 23. 4. 2021 bez osobní přítomnosti zákonných zástupců a dětí ve škole. Navíc nabízíme dobrovolnou motivační část! Kdo bude chtít, může absolvovat s dětmi ONLINE zápis přes Google Meet dne 14. dubna 2021 (přihlášení k této dobrovolné části zápisu je možné do 9. dubna 2021 - odkaz najdete v níže uvedeném dokumentu, případně v odkazu).

Více informací k zápisu najdete zde.                                odkaz na online zápis - zde


Březen

Elektrizující online exkurze do Jaderné elektrárny Dukovany                                          

V pondělí 29. 3. zveme všechny žáky 6. - 9. ročníku na elektrizující online exkurzi do Jaderné elektrárny Dukovany. Začínáme v 9,30h. Žákům odpadá 3. a 4. hodina z rozvrhu distanční výuky, místo toho půjdou na tuto exkurzi. Poznatky z exkurze budou využity v dalším vzdělávání žáků v dalších předmětech.
Exkurze proběhne prostřednictvím Google Meet. Odkaz na Meet žáci obdrží do svých emailů.


Ukončení prezenční výuky v 1. a 2. ročníku, uzavření mateřské školy                              

Od pondělí 1. 3. bude z důvodu špatné epidemiologické situace ukončena prezenční výuka v 1. a 2. ročníku. Obě třídy přechází na distanční výuku.
Uzavřena bude rovněž mateřská škola. 
Žákům a dětem, kteří jsou na distančním vzdělávání, bude umožněno odebrat obědy. Stravu je nutné přihlásit na jidelna@skolahoricky.cz (viz distanční vzdělávání - info).

 

Únor

Karanténa většiny 1. třídy                                                                                                      

Od pondělí 15. 2. bude dle nařízení hygienické stanice v karanténě většina 1. třídy. Toto opatření bude trvat do 19.2. . Výuka pro žáky v karanténě bude probíhat distančně (dle domluvy s třídní učitelkou). 

 

Výuka po jarních prázdninách                                                                                               

Od pondělí 8. 2. bude probíhat prezenční výuka žáků 1. a 2. ročníku. Ostatní ročníky se budou vzdělávat distančně. 

 

Leden, únor

Informace k pololetnímu vysvědčení                                                                                     

Ve čtvrtek 28. 1. mají žáci dostávat pololetní vysvědčení. Naše škola zůstává u hodnocení prostřednictvím známek. Žáci 1. a 2. ročníku dostanou vysvědčení osobně vzhledem k tomu, že mají prezenční výuku. Žáci ostatních ročníků, kteří se vzdělávají distančně, ho najdou ve školském informačním systému naší školy (aplikace Škola OnLine/dm Software). Více informací obdrží zákonní zástupci prostřednictvím emailů.
 

Pololetní a jarní prázdniny                                                                                                     

V pátek 29. 1. budou mít žáci pololetní prázdniny. Po těchto prázdninách budou následovat prázdniny jarní (od 1. 2. do 7. 2.).   

 

Výuka v novém roce                                                                                                                

První lednový týden od 4. 1. 2021 
Od pondělí 4. 1. nastoupí k prezenční výuce pouze žáci 1. a 2. ročníku. Žáci ostatních ročníků se budou vzdělávat distančně (viz distanční vzdělávání - info). Žáci na distanční výuce mohou odebírat obědy jako již dříve (zájemci si obědy přihlásí na emailu jidelna@skolahoricky.cz do 3. 1. do 15h). 

                                                

                            vánoční přání

Prosinec

Vánoční prázdniny - od 19. 12. 2020 do 3. 1. 2021                                                                

21. a 22. 12. budou mít žáci ZŠ dle vyhlášení MŠMT volno, tyto dny jsou vyhlášeny jako dny boje proti covidu (ředitelské volno to nebude).

Školní vyučování žákům skončí v pátek 18. 12. . V lednu se opět sejdeme v pondělí 4. 1. 2021.

Mateřská škola bude 21. 12. a 22. 12. funfovat, po prázdninách se otevře 4. 1. 2021.

Od 4. 1. 2021 budou mít prezenční výuku všichni žáci 1. stupně a žáci 9. ročníku. V týdnu od 4. 1. půjdou do školy žáci 6. a 8. ročníku, žáci 7. ročníku budou pracovat distančně.  

Příprava na volby do školské rady                                                                                         

Na leden 2021 je plánováno sestavení nové školské rady. Do této rady hledáme 2 zástupce z řad zákonných zástupců. Pokud máte zájem kandidovat do voleb právě těchto 2 zástupců, sdělte svůj zájem na email školské rady (skolskarada.horicky@seznam.cz) do pátku 18.12.2020. Funkční období členů jsou 3 roky.

 

Listopad

Rotační prezenční výuka pro žáky 6. až 8. ročníku                                                              

Od 30. 11. bude zavedena rotační prezenční výuka na 2. st. (netýká se žáků 9. ročníku). 

Žáci 7. ročníku - běžná výuka ve škole od 30. 11., následující týden distanční vzdělávání.

Žáci 6. a 8. ročníku - 30. 11. - 4. 12. - distanční vzdělávání dle rozvrhu distanční výuky,
                                    následující týden (od 7. 12. do 11. 12.) běžná výuka ve škole    

Tento cyklus se pak bude opakovat (do odvolání).

 

Obnovení vyučování pro žáky 3. až 5. ročníku,  dále pro žáky 9. ročníku                         

Od pondělí 30. 11. bude obnovena prezenční výuka pro žáky 3. až 5. ročníku v plném rozsahu. Bude fungovat samozřejmě školní družina i školní jídelna. Žáci budou muset nosit během celého pobytu ve škole roušky, nebude rovněž docházet k míchání tříd (oddělené družiny, oddělené stravování). 

Rovněž pro žáky 9. ročníku bude od 30. 11. obnovena běžná výuka.


Obnovení vyučování pro žáky 1. a 2. ročníku !!                                                                  

Od 18. 11. bude obnovena výuka pro žáky 1. a 2. ročníku v plném rozsahu. Bude fungovat samozřejmě školní družina i školní jídelna. Žáci budou muset nosit během celého pobytu ve škole roušky. To je ale určitě neodradí...  

Obnovení provozu mateřské školy od 16. 11. 2020                                    ŠJ v provozu     

Vzhledem k personálním možnostem školky a k nutnosti dezinfekce prostor bude provoz obnoven
v pondělí 16. 11. 2020.

Protože chceme dětem zajistit bezpečné prostředí, zakoupila škola ozónový generátor, který použije na kompletní dezinfekci prostor školky.

 

Školní jídelna nadále funguje pro žáky, kteří se vzdělávají distančně.

 

Návrat žáků do lavic se od 2. 11. nekoná !                                               MŠ v provozu      

Od 2. 11.  Žáci základní školy do školy nenastoupí vzhledem k nařízení Vlády ČR a k epidemiologické situaci.
Informace k distančnímu vzdělávání žáků od 2. 11. najdete ZDE.


Říjen

Podzimní prázdniny v ZŠ                                        MŠ zůstává v provozu                        

26. 10. - 1. 11. Žáci ZŠ mají prodloužené podzimní prázdniny. Co bude po prázdninách se zatím neví. Sledujte aktuální informace a tento web. Přejeme klidné prázdniny a hodně zdraví.
 

Jak na ošetřovné? - více zde

Důležitá informace pro žáky a rodiče ZŠ - uzavření všech tříd
od 14. 10. 2020,                                      MŠ zůstává v provozu  !


13. 10. podrobné informace ZDE
 

Důležitá informace pro žáky 2. stupně od 12. 10. do 23. 10. - střídání tříd       

Podrobné informace ZDE.
Nejdůležitější je - 12. 10. - 16. 10.  distanční výuka pro žáky 7. a 9. ročníku
                             19. 10.  - 23. 10.  distanční yýuka pro žáky 6. a 8. ročníku
Pozn.: I vzhledem k příznivému počtu dětí v jedné třídě jednoho ročníku musí na 2. stupni dojít ke střídání tříd (sníží se tak celkový počet žáků školy zhruba na polovinu).


Zrušení lekcí plaveckého výcviku pro žáky 2. a 3. ročníku a předškoláky      

9. 10. Dle nařízení vlády se ruší v pátek 9. 10. lekce kurzu plavání v Trutnově. Dále se ruší lekce plánované na 16. 10. a 23. 10. 2020. 

 

Krátké omezení vyučování na 2. stupni                                                               

7. 10. Vyučování na 2. stupni bude z provozních důvodů probíhat pouze do 11h.

 

Září                                                             

Úpravy učebního obsahu v souvislosti s koronavirem - viz dokumenty ke stažení

Dotazník - připravenost k případnému domácímu vzdělávání

žádáme o vyplnění do čtvrtka 24. 9. 2020 
(zákonný zástupce obdrží do svého mailu odkaz)

Nové opatření platné od 18. 9. 2020

S účinností od 18. 9. 2020 musí žáci a pracovníci 2. stupně dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nosit roušky ve všech vnitřních prostorech školy (tedy i ve třídách). Neplatí pro hodiny
tělocviku a hudební výchovy.
Pro žáky 1. stupně a děti z MŠ zůstává dosavadní nastavení beze změn.
 
DOTAZNÍKY !             Výsledek ZDE
 
Rodiče žáků 2. - 4. ročníku prosíme vyplnění dotazníků ohledně
plaveckého výcviku / bruslařského výcviku,
rodiče předškoláků prosíme o vyplnění dotazníků k plaveckému výcviku.
Odkaz na dotazník obdržíte emailem od třídní učitelky, jejich vyplnění
proveďte do čtvrtka 17. 9. 2020.
 
Důležitá informace platná od 10. 9. 2020
 
Ministerstvo zdravotnictví reaguje na zhoršující se epidemiologickou situaci a od
čtvrtka 10. září zavádí povinné nošení roušek až na některé výjimky ve všech
vnitřních prostorách staveb mimo bydliště a ve společných prostorách škol.
 
V případě budov škol, školských zařízení se povinnost vztahuje pouze na
společné prostory těchto budov (např. chodby a záchody).
 
Povinnost nosit roušku se nevztahuje na děti a pedagogické
pracovníky v mateřské škole.

Zahájení školního roku 2020/2021                                          

1.9. Ve všech třídách bude n nový školní rok. Vyučování v tento den bude ukončeno v 8,30h. 


Republikové finále OVOV v Brně                                           

2.9 - 4.9. Lucie Mertlíková ze 7. ročníku postoupila do republikového finále OVOV, které se koná od 2.9. do 4.9. v Brně. Držíme palce !!

Dopravní výchova pro žáky 4.ročníku                                   

dopravní výchova - program mateřské školky

23.9. odjedou žáci 4.ročníku na dopravní hřiště v Náchodě - Bělovsi, kde proběhne dopolední dopravní výchova.

Sportovní kurz plavání a bruslení                                         

Chcete měřit plavání pomocí hodinek? Naučte se základní pravidla –  MobilMania.cz

Dne 25.9. budou zahájeny sportovní kurzy plavání a bruslení pro žáky 2. až 4. ročníku v Trutnově.

Celostátní finále Rozpočti si to!                                             

Rozpočti si to! | interaktivní soutěž Rozpočti si to!

V pátek 25.9. proběhne republikové finále celostátní soutěže s finanční tématikou "Rozpočti si to!", do které se probojoval tým žáků z 9.ročníku s virtuálním názvem Bankrotovi. Vzhledem k nepříznivé covidové situaci proběhne tento závěr soutěže online před tříčlennou porotou. Držíme palce!

Projekt 1.stupně - Jablíčkový týden                        

Jablko | www.biovara.cz

Od 29.9. se celý 1.stupeň ponoří do vůně jablek. Jak jinak prožít začátek podzimu než s jablky? Krásné lokální ovoce obohatí v hodinách výuku žákům 1.stupně.