SEO
Facebook
Česko sportuje
Ovoce do škol

LISTOPAD

Rozpočti si to                                                                                                                    

3.11. Žáci 9.ročníku začínají s dlouhodobým projektem „Rozpočti si to!“, který je součástí akce Finanční gramotnost do škol. Budou soutěžit ve 3 týmech, které jsou fiktivními rodinami sestavujícími rodinné rozpočty. Budou se také učit vytvářet rezervy a investovat přebytečné finanční prostředky.

PišqWorky - oblastní kolo                                                                                                

11.11. se zúčastní pišQworkoví nadšenci z 8. a 9. ročníku oblastního kola v této strategické hře. Soutěžit budou v budově Jiráskova gymnázia v Náchodě.    FOTO

Rodičovské schůzky                                                                                                          

11.11. se uskuteční třídní rodičovské schůzky v 1. - 8. ročnícíku od 15 hodin. Budou poskytnuty informace o prospěchu a chování žáků.

13.11. se uskuteční  mimořádná třídní schůzka žáků a jejich rodičů týkající se volby povolání. Přítomni budou i zástupci středních škol a výchovná poradkyně paní učitelka Monika Zelinková.

Sběr papíru                                                                                                                        

18. - 20.11. proběhne na obou stupních ZŠ sběr papíru. Odvoz 21.11 - zajišťuje 9.ročník.

25 let od Sametové revoluce                                                                                               

18. - 19.11. proběhne na 2.stupni kvízová soutěž s tématikou 25.výročí Sametové revoluce s názvem "Sladká svoboda".


Dějepsná olympiáda                                                                                                          

27.11. zájemci o historii absolvují školní kolo Dějepisné olympiády. Již 44.ročník má název  
"Pot,slzy a naděje aneb Život je boj".

Cestopisná přednáška - Kanada                                                                                        

28.11. k nám zavítá absolventka naší školy Hanka Vlčková, aby se podělila o své zážitky z cest po Kanadě.

Rozsvícení vánočního stromu                                                                                            

28.11. bude od 16.15 probíhat před OÚ v Hořičkách program zakončený slavnostním rozsvícením vánočního stromu.