Facebook
Česko sportuje
Ovoce do škol
Nenech to být a něco udělej

Květen
Zápis do mateřské školy                                                    Výsledek obrázku pro Å¡ipka

V pondělí 14.5.2018 o době od 8h do 12h proběhne v budově MŠ zápis nových dětí do mateřské školy.

žádost o přijetí - zde                          pozvánka - zde  

Duben

OVOV - okresní kolo v Polici nad Metují            

13.4. v pátek se vydají vybraní sportovci z 1. i 2.stupně do Police nad Metují, kde změří síly s ostattními závodníky z okresu Náchod v pětiboji OVOV - trojskok, hod medicinbalem,přeskok přes švihadlo, kliky a volitelná disciplína (běh 1000 m nebo driblink za 2 minuty). FOTO

Pythagoriáda - školní kolo                                       

Výsledek obrázku pro pythagoriáda

6.4. se uskuteční pro zájemce z 5. až  8.ročníku školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda.

Zápis do 1.ročníku!                                                 
18.4. proběhne v budově 1. stupně zápis dětí do 1.ročníku. Zápis do ZŠ  Výsledek obrázku pro Å¡ipka
                                                                          výsledky zápisu

Návštěva galerie výtvarného umění                       

Výsledek obrázku pro keramika Eckerta

20.4. v pátek navštíví žáci 6.ročníku a vybraní zájemci z jiných tříd galerii vývarného umění v Náchodě. Absolvují zde workshop pro školy s názvem "Na dně nádob".

Soutěž mladých cyklistů - školní kolo                    

26.4. se uskuteční jízdy dopravní soutěže mladých cyklistů určená pro žáky 4. až 8. ročníku. Akci pomáhají organizovat žáci 9. ročníku.

Fotografování tříd                                                    

30.4. je naplánováno fotografování třídních kolektivů 2. stupně (po 9h).

Březen                                  

100leté výročí vzniku Československa                       

Výsledek obrázku pro 100 let republiky

V pondělí 5.3.  přijede na 2.stupeň herec René Josef z Hradce Králové s představením "Založení ČSR aneb Z deníku pradědečka". Začátek je plánován na 9.20h.

Vojenská policie na Hořičkách                                    odkládá se na duben !

Výsledek obrázku pro vojenský pes

Dne 12.3. zavítá na 2.stupeň vojenská policie. Žáci se dozví  jak funguje a pracuje naše armáda. Akce bude doplněna ukázkami.

Finanční gramotnost                                               

V pátek 16.3. se uskuteční na 2.stupni pro žáky vyšších ročníků odborná přednáška p.Košťála na téma finanční gramostnost. Konkrétně rodinný rozpočet, jak hospodařit s penězi. Jak řešit nedostatek čo přebytek financí. Akce je součástí mezinárodního projektu Global money week. Odkaz na akci.

Matematický klokan                                              

Výsledek obrázku pro matematický klokan

Žáci (zájemci o matematiku) z 2.stupně si 16.3. ověří své matematické schopnosti v celostátní soutěži Matematický klokan.

Sběr papíru                                                              

Výsledek obrázku pro sběr papíru

V týdnu od 12. do 15.3. se v obou budovách školy uskuteční sběr papíru, který je určen i široké veřejnosti. Máte-li doma přebytečný papír, přineste ho do budovy 1. či  2.stupně. Stačí zazvonit u dveří.

Recitační soutěž - okresní kolo                              

Výsledek obrázku pro divadlo

20.3 a 21.3. se uskuteční okresní kolo recitační soutěže v Náchodě. Nejprve pro mladší kategorii, následujiící den pro starší. FOTO

Velikonoční akce pro veřejnost                                    

Výsledek obrázku pro velikonoceVýsledek obrázku pro velikonoceVýsledek obrázku pro velikonoce

V pátek dne 23.3. se v budově 1.stupně uskuteční velká akce pro veřejnost s tématem Velikonoc. Nebude chybět tradiční cukrárna, prodej výrobků, vystoupení žáků 1.stupně. FOTO

Velikonoční turnaj ve stolním tenise                      

Výsledek obrázku pro stolní tenis

27. a 28.3. se uskuteční tradiční turnaj ve stolním tenise. Nejprve poměří síly chlapci, druhý den děvčata. Hraje se o krásné ceny (medaile, sladkosti, tenisové pálky) a o body do Sportovce školy. Zájemci se hlásí do 23.3. (dolní nástěnka). FOTO   VIDEO

Související obrázekSouvisející obrázekSouvisející obrázekSouvisející obrázek