Facebook
Česko sportuje
Ovoce do škol
Nenech to být a něco udělejŘíjen

Podzimní prázdniny v ZŠ                                        MŠ zůstává v provozu                        

26. 10. - 1. 11. Žáci ZŠ mají prodloužené podzimní prázdniny. Co bude po prázdninách se zatím neví. Sledujte aktuální informace a tento web. Přejeme klidné prázdniny a hodně zdraví.
 

Jak na ošetřovné? - více zde

Důležitá informace pro žáky a rodiče ZŠ - uzavření všech tříd
od 14. 10. 2020,                                      MŠ zůstává v provozu  !


13. 10. podrobné informace ZDE
 

Důležitá informace pro žáky 2. stupně od 12. 10. do 23. 10. - střídání tříd       

Podrobné informace ZDE.
Nejdůležitější je - 12. 10. - 16. 10.  distanční výuka pro žáky 7. a 9. ročníku
                             19. 10.  - 23. 10.  distanční yýuka pro žáky 6. a 8. ročníku
Pozn.: I vzhledem k příznivému počtu dětí v jedné třídě jednoho ročníku musí na 2. stupni dojít ke střídání tříd (sníží se tak celkový počet žáků školy zhruba na polovinu).


Zrušení lekcí plaveckého výcviku pro žáky 2. a 3. ročníku a předškoláky      

9. 10. Dle nařízení vlády se ruší v pátek 9. 10. lekce kurzu plavání v Trutnově. Dále se ruší lekce plánované na 16. 10. a 23. 10. 2020. 

 

Krátké omezení vyučování na 2. stupni                                                               

7. 10. Vyučování na 2. stupni bude z provozních důvodů probíhat pouze do 11h.

 

Září                                                             

Úpravy učebního obsahu v souvislosti s koronavirem - viz dokumenty ke stažení

Dotazník - připravenost k případnému domácímu vzdělávání

žádáme o vyplnění do čtvrtka 24. 9. 2020 
(zákonný zástupce obdrží do svého mailu odkaz)

Nové opatření platné od 18. 9. 2020

S účinností od 18. 9. 2020 musí žáci a pracovníci 2. stupně dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nosit roušky ve všech vnitřních prostorech školy (tedy i ve třídách). Neplatí pro hodiny
tělocviku a hudební výchovy.
Pro žáky 1. stupně a děti z MŠ zůstává dosavadní nastavení beze změn.
 
DOTAZNÍKY !             Výsledek ZDE
 
Rodiče žáků 2. - 4. ročníku prosíme vyplnění dotazníků ohledně
plaveckého výcviku / bruslařského výcviku,
rodiče předškoláků prosíme o vyplnění dotazníků k plaveckému výcviku.
Odkaz na dotazník obdržíte emailem od třídní učitelky, jejich vyplnění
proveďte do čtvrtka 17. 9. 2020.
 
Důležitá informace platná od 10. 9. 2020
 
Ministerstvo zdravotnictví reaguje na zhoršující se epidemiologickou situaci a od
čtvrtka 10. září zavádí povinné nošení roušek až na některé výjimky ve všech
vnitřních prostorách staveb mimo bydliště a ve společných prostorách škol.
 
V případě budov škol, školských zařízení se povinnost vztahuje pouze na
společné prostory těchto budov (např. chodby a záchody).
 
Povinnost nosit roušku se nevztahuje na děti a pedagogické
pracovníky v mateřské škole.

Zahájení školního roku 2020/2021                                          

1.9. Ve všech třídách bude n nový školní rok. Vyučování v tento den bude ukončeno v 8,30h. 


Republikové finále OVOV v Brně                                           

2.9 - 4.9. Lucie Mertlíková ze 7. ročníku postoupila do republikového finále OVOV, které se koná od 2.9. do 4.9. v Brně. Držíme palce !!

Dopravní výchova pro žáky 4.ročníku                                   

dopravní výchova - program mateřské školky

23.9. odjedou žáci 4.ročníku na dopravní hřiště v Náchodě - Bělovsi, kde proběhne dopolední dopravní výchova.

Sportovní kurz plavání a bruslení                                         

Chcete měřit plavání pomocí hodinek? Naučte se základní pravidla –  MobilMania.cz

Dne 25.9. budou zahájeny sportovní kurzy plavání a bruslení pro žáky 2. až 4. ročníku v Trutnově.

Celostátní finále Rozpočti si to!                                             

Rozpočti si to! | interaktivní soutěž Rozpočti si to!

V pátek 25.9. proběhne republikové finále celostátní soutěže s finanční tématikou "Rozpočti si to!", do které se probojoval tým žáků z 9.ročníku s virtuálním názvem Bankrotovi. Vzhledem k nepříznivé covidové situaci proběhne tento závěr soutěže online před tříčlennou porotou. Držíme palce!

Projekt 1.stupně - Jablíčkový týden                        

Jablko | www.biovara.cz

Od 29.9. se celý 1.stupeň ponoří do vůně jablek. Jak jinak prožít začátek podzimu než s jablky? Krásné lokální ovoce obohatí v hodinách výuku žákům 1.stupně.