Facebook
Česko sportuje
Ovoce do škol
Nenech to být a něco udělej

Volby do školské rady z řad zákonných zástupců - červen 2021 - výsledky zde

 

Dne 9. 9. 2021 proběhla ustanovující schůze školské rady, která bude fungovat v tomto složení:

Zástupci zřizovatele

Pokorná Michaela - předsedkyně

 

Kuderová Petra

Zástupci zákonných zástupců

Zvara Jan
 

Mertlíková Lenka

Zástupci pedagogického sboru

Mgr. Faltová Iveta

 

Mgr. Hejčlová Michala

 

Funkční období členů jsou 3 roky, email na školskou radu  skolskarada@skolahoricky.cz (spravuje předsedkyně školské rady.