Facebook
Česko sportuje
Ovoce do škol
Nenech to být a něco udělej

Volby do školské rady - listopad 2017 - výsledky:

Ze 2 zájemců o práci ve školské radě byli oba osloveni a nabídku přijali. Za zákonné zástupce budou ve školské radě pracovat p. Jan Zvara a p. Jiří Pinkava.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů funguje v ZŠ a MŠ Hořičky od 14.12.2017 školská rada v tomto složení:

Zástupci zřizovatele

Pokorná Michaela - předsedkyně

skolskarada.horicky@seznam.cz

 

Mertlíková Marcela

Zástupci zákonných zástupců

Zvara Jan
 

Pinkava Jiří

Zástupci pedagogického sboru

Mgr. Faltová Iveta

 

Mgr. Hejková Lenka

Funkční období členů jsou 3 roky.