Facebook
Česko sportuje
Ovoce do škol
Nenech to být a něco udělej

Volby do školské rady - listopad 2014 - výsledky zde

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů funguje v ZŠ a MŠ Hořičky od 5.12.2011 školská rada v tomto složení:

Zástupci zřizovatele

Hýbl Marek

 

Rudišová Květa

Zástupci zákonných zástupců

Kunová Štěpánka
 

Tylšová Markéta

Zástupci pedagogického sboru

Mgr. Neumannová Jana

 

Mgr. Hejková Lenka