Facebook
Česko sportuje
Ovoce do škol
Nenech to být a něco udělej

 Školní rok 2019/20

Říjen

 4.  10. Zahájení kursu plavání  
 9.  10. Předškolička (pro předškoláky)
16. 10. Podzimní keramické dílny

Listopad

 4. 11.  Vánoční fotografování   
 5. 11.  Loutkové divadlo Štemberk
12. 11. Předškolička
20. 11. Exkurze do knihovny v České Skalici
25. 11. Netradiční bubenická dílna
28. 11. Divadlo p- Polehni (soubor tří pohádek)

Školní rok 2018/19

Září

27. 9. Návštěva zahrádkářské výstavy ve Slatině nad Úpou (předškoláci)

Říjen

 1. 10. Zahájení tanečního kroužku pod vedení p. uč. Térové
 5.  10. Zahájení plaveckého kurzu pro předškoláky v Trutnově
10. 10. Prohlídka zemědělské techniky, traktorů u Pacáků

Listopad

19. 11. Malování na tašky
22. 11. Vánoční keramika
28. 11. Předškolička pro předškoláky

Prosinec

 6. 12. Návštěva Mikuláše ve školce
10. 12. Vánoční fotografování
13. 12. Vánoční besídka pro rodiče
18. 12. Loutkové divadlo - tři klasické pohádky - p. Polehňa  
19. 12. Vánoční nadílka pod stromečkem

Leden

23. 1. Sněhulákový den aneb hrajeme si na sněhuláky

Únor

6. 2. Předškolička pro předškoláky

Březen

1.  3. Karneval
12. 3.  Předškolička pro předškoláky
29. 3. Jarní keramika (přesunuto pro malý počet dětí)

Duben

15. 4. Zápis do 1. třídy
25. 4. Fotografování dětí
26. 4. Jarní keramika 
30. 4. Setkání U čtyř čarodějnic (čarování na 2. stupni ZŠ)

Květen

2. 5.  Hrajeme si na čarodějnice ve školce
28. 5. Sportovní dopoledne ve školce
31. 5. Opékání špekáčků, společné hry

Červen

4.  6. Sportovní dopoledne v Havlovicích
11. 6. Výlet - Častolovice      
21. 6. Pasování na školáky - společná akce s 9. třídou ZŠ 

Školní rok 2017/18. 

 

Září

22. 9. Zahájení kurzu plavání pro předškoláky

Listopad

6.  11.  Vánoční fotografování dětí
15. 11. Vánoční keramické dílny 
21. 11. Výlet do Hradce Králové - Obří akvárium
30. 11. Loutkové  divadlo v MŠ

Prosinec

5.   12. Návštěva Mikuláše s nadílkou
19. 12. Vánoční besídka

Březen 

8. 3. Karneval ve školce 
9. 3. Keramická dílna  
28. 3. Divadelní představení dětí ze ZŠ

Duben

30. 4. Čarodějnický sněm ve školce

Květen

7. 5. Fotografování dětí 
31. 5. Den dětí s opékáním špekáčků

Červen

13. 6. Celodenní výlet - Mladé Buky
21. 6. Pasování předškoláků

Školní rok 2016/17

Září

27. 9. Zahrádkářská výstava, exkurze v kravíně ve Slatině n. Úpou     
30. 9. Zahájení kurzu plavání pro předškoláky

Říjen

5. 10. Pečeme jablíčkový koláč   
11. 10. Rytmy sběrného dvora

Listopad

23. 11. Vánoční keramické dílny   
24. 11. Divadelní představení O hubaté Káče
30. 11. Výlet - Čertova stezka -  Mladé Buky

Prosinec

5. 12. Mikulášská nadílka
          Čertovský den ve školce
8. 12. Vánoční fotografování
14. 12. Divadlo v Úpici - Ledové království

Únor

28. 2. Pyžamový den v MŠ

Březen

24. 3. Jarní keramické dílny

Duben

21. 4. Fotografování dětí
26. 4. Čarodějnický rej

Květen

17. 5. Fotografování dětí
30. 5. Besídka ke Dni matek

Červen

20. 6. Celodenní výlet do Krkonoš   
27. 6. Výlet na hřiště do Havlovic

 

Školní rok 2015/16

Říjen

2. 10. Zahájení kursu plavání pro předškoláky
8. 10. Dráčkohraní 
14. 10. Štrůdl, štrůdl, štrůdlíček, aneb pečeme štrůdl

Listopad

18. 11. Předvánoční keramické dílny      
25. 11. Loutkové představení "Pohádka o neposlušných kůzlátkách" 
30. 11. Vánoční fotografování

Prosinec

1. 12. Prohlídka betlému u Čapkových
9. 11. Pečení vánočního cukroví
10. 11. Společné zdobení vánočního stromečku  
16 12. Vánoční besídka pro rodiče, babičky i dědečky
17. 12. Nadílka u vánočního stromečku

Leden

21. 1. Sněhulákový den ve školce

Únor

1. 2. Návštěva předškoláků ve škole 
2. 2. Předávání certifikátů předškolákům  
3. 2. Zápis dětí do 1. třídy 
19. 2. Dětský karneval ve školce

Březen

14. 3. Setkání s dravci ze záchranné stanice       
18. 3. Jarní keramické dílny

Duben

5. 4. Setkání s dentální hygienistkou, aneb jak na dětské zoubky   
15. 4. Navštívíme výstavu starých hraček v České Skalici             
22. 4. Loutkové divadelní představení Zlatovláska    
28. 4. Slet čarodějnic a čarodějů ve školce

Květen

17. 5. Besídka ke dni matek   
18. 5. Zápis nových dětí do školky
23. 5. Exkurze na pilu v Chlistově
27. 5. Exkurze do autodílny p. Řezníčka

Červen

1. 6. Fotografování dětí v MŠ
2. 6. Opékání buřtů s oslavami MDD
3. 6. Hledání pokladu (šipkovaná) 
15. 6. Celodenní výlet na Broumovsko
22. 6. Žáci 1. třídy ZŠ Hořičky přijdou zahrát do MŠ pohádku "Zvířátka a loupežníci"
23. 6. Parkurové představení žáků ZŠ Hořičky
24. 6. Loučení s předškoláka s malou oslavou

Školní rok 2014/15

Říjen

2. 10. Návštěva zahrádkářské výstavy ve Slatině n. Úpou
3. 10. Zahájili jsme kurs plavání pro předškoláky
9.10. Dráčkování :  vyhášení pracovně - výtvarně soutěže pro rodiče s dětmi "O nejveselejšího draka"

Listopad

5. 11. Vánoční keramické dílny   
24. 11. Vánoční fotografování dětí

Prosinec

4. 12. Čertovské řádění spojené s nadílkou od Mikuláše       
9. 12. Pečeme vánoční cukroví

Leden

29. 1. Předávání certifikátů předškolákům (malé vysvědčení)

Únor

27. 2. Hudební pohádka "Babička Chorta vypravuje"

Březen

19. 3. Výprava za domácími zvířátky (na Kalousov k Vlčkům)
27. 3 Jarní keramické dílny
........ V tomto týdnu akce Vítání jara (dle počasí)

Duben

22. 4. Společné fotografování dětí
29. 4. Čarodějnický rej ve školce

Květen

7. 5. Hudební představení "Písničky z pohádek"
13. 5. Výlet do Ratibořic (za příznivého počasí)
15. 5. Exkurze do místní knihovny
26. 5. Besídka pro maminky
......... Různé aktivity k svátku dětí

Červen

11. 6. Celodenní výlet za zvířátky (Doudleby n.Orl., Častolovice)
19. 6. Loučení s předškoláky

Školní rok  2013/14

Květen

22. 5. Besídka ke dni matek  
23. 5. Divadelní představení "Pojďte si s námi hrát na dobu rytířů, princů a princezen"  
27. 5. Malá sportovní olympiáda
29. 5. Celodenní výlet - ZOO Chleby
30. 5. Dětský den s opékáním buřtů                

Duben

11. 4. Jarní keramické dílny 
24. 4. Budeme se zblízka seznamovat s hady 
30. 4. Čarodějnický rej v kostýmech

Březen

  3. 3. Setkání s dravci ze záchranné stanice
21. 3. Vítání jara                                

Únor

6. 2. Zápis do první třídy

Leden

17. 1. Sněhuláci mají mejdan   
23. 1. Den mlsných jazýčků, aneb připravujeme si společně svačinku 
30. 1. Karneval ve školce

Prosinec 
 
5. 12. Čertovské rejdění

Listopad                                     

20. 11. Keramické dílny 
21. 11.  Vánoční fotografování dětí

Říjen
  4. 10. zahájení plaveckého výcviku pro předškolní děti v Trutnově
10. 10. "dráčkohrátky"  (dle počasí)
      -     celý podzim chodíme sbírat žaludy a kaštany, které posíláme do Náchoda do obory pro    
           zvížátka
24. 10. plánujeme "Výpravnou expedici za poznáváním tajemství lesa"
31. 10. společné vyrábění strašidla z dýně  - dušičkový a dýňový týden bude prob&´hat celý týden

Září
12.  9. den s plyšáčky

Školní rok 2012/13

Červen
13. 6. pojedeme na školní výlet do Náchoda a jeho okolí (zámek - medvědi, Jiráskova chata, obora se se zvířaty za pivovarem)
14. 6. dnes se děti konečně povozily na poníkovi a dětské čtyřkolce, které přivezli Kricnarovi, dětem se to moc líbilo, Kricnarovým ještě jednou moc děkujeme
21. 6. se budeme slavnostně loučit s předškoláky, uděláme si společnou hostinu, na které budeme opékat buřty a připijeme si dětským šampaňským

Květen
15.5. a 16. 5. proběhne zápis dětí do MŠ - leták, kritéria přijímání
22. 5. připojíme se k celoškolní akci - den s profesionálními hasiči, policisty a zdravotníky
23. 5. zveme maminky na besídku pořádanou k Svátku matek
27. 5. budeme se fotografovat
27. až 31. 5. v tomto týdnu budou probíhat oslavy svátku dětí - různé soutěže, přijede p. Kricnarová
s koněm, opékání buřtů, divadelní představení ve škole, dětská párty ve školce, jen doufejme,
že nám vyjde počasí         

Duben
17.4. konečně jsme na zahradě přivítali jaro
24. 4. budeme mít výtvarné tvoření z keramické hlíny pod dohledem výtvarnic z Baja v České Skalici
30. 4. proběhne ve školce slet čarodějnic neboli "čarovění

Březen
1.3. pojedeme do Červeného Kostelce na velikonoční divadelní představení "Hody, hody doprovody"
21. 3. přivítání jara malou slavností na zahradě  (pro nevhodné počasí akce odložena)
22. 3. pojedeme do České Skalice na divadelní představení "Jak to bylo s Růženkou"

Únor
5.2. předškoláci uskuteční druhou návštěvu v 1. třídě
26.2. návštěva autodílny p. Řezníčka

Leden
22.1. předškoláci navštíví 1. třídu školy před zápisem
24.1. školku navštíví žáci 1. ročn&´ku naší školy
28.1. rodiče předškolních dětí si mohou vyzvednout u ved. uč. J.Žďárské "Certifikát předškoláka" a získat informace ohledně přípravy svého dítěte před zápisem do 1. třídy ZŠ

 

´

/strong

´