Facebook
Česko sportuje
Ovoce do škol
Nenech to být a něco udělej

O projektu    

Projekt Mozek školy vznikl ve školním roce 2011/12. Vychází z celoroční aktivity žáků, kteří mají zájem jít nad rámec základních znalostí, které jim základní &ˇkolství nabízí. Současně vytváří vhodnou protiváhu k projektu Sportovec školy. Vyniknout mohou žáci ve vědomostních či uměleckých soutěžích. Je tak naplňován požadavek všestranného vývoje dítěte a individuálního přístupu k nadaným žákům. Účastníci školních, okresních a krajských kol sbírají po celý rok body a na konci června se výsledky vyhodnotí. Vítězové obdrží zajímavé ceny. Školní rok se tak stává pestřejší.

Obecné zásady bodování

Vědomostní soutěže    
úroveň   body
školní kolo účast 2
  úspěšný řešitel (60%) 5
     
okresní kolo účast 5
  úspěšný řešitel 10
  umístění do 10.místa 10
  umístění do 3.místa 20
krajské kolo účast 10
  umístění do 10.místa 20
  umístění do 3.místa 40
     
Dopravní soutěž    
úroveň   body
školní kolo účast 1
okresní kolo účast 2
  umístění do 3.místa 5
krajské kolo účast 5
  umístění do 3.místa 10
     
     
Zahrádkářská soutěž    
úroveň   body
okresní kolo účast 3
  1.postupové místo 10
  2.-3.místo 5
celostátní kolo účast 10
  umístění do 10.místa 20
     

Rozpočti si to
 

úroveň                                                                          body             
online část 1.dokončené kolo 5             
  2.dokončené kolo 5
  3.dokončené kolo 5
umístění do 10.místa   10
účast ve finále Čr   20

Výsledky ve školním roce 2020/21                                                                                                            

1. Karel Dvořáček (8.ročník)                          69 bodů

2. Filip Vondráček (8.ročník)                             57  bodů
3. Ondřej Řehák (9.ročník)                                 34 bodů

Výsledky ve školním roce 2018/19                                                                                                            

1. Kristýna Mertlíková (7.ročník)                105 bodů

2. Karel Dvočáček (7.ročník)                             86 bodů
3. Aneta Sýkorová (8.ročník)                             65 bodů

Výsledky ve školním roce 2017/18                                                                                                            

1. Lukáš Kuna (9.ročník)                           bodů

2. Kateřina Hofmanová (8.ročník)                bodů
3. Karel Dvořáček (6.ročník)                        bodů

Výsledky ve školním roce 2016/17                                                                                                            

1. Valerie Čepelková (6.ročník)                23 bodů
2. Valerie Galuščáková (9.ročník)               22 bodů
3. Filip Kejdana (9.ročník)                          22 bodů

   

Výsledky ve školním roce 2015/16                                                                                                           

1. Miroslava Lorencová (9.ročník)
2. Kateřina Galuščáková (9.ročník)
3. Valerie Galuščáková (8.ročník)

Výsledky ve školním roce 2014/15                                                                                                            

1. Miroslava Lorencová ( 8. ročník)       70 bodů
2. Anna Hanušová ( 9.ročník)                    56 bodů
3. Klára Hofmanová ( 9.ročník)                 42 bodů

   

Výsledky ve školním roce 2013/14                                                                                                            

1. Miroslava Lorencová ( 7. ročník)        77 bodů
2. Kateřina Galuščáková ( 7.ročník)           23 bodů
3. Lucka Tarabová ( 9.ročník)                    15 bodů

Výsledky ve školním roce 2012/13                                                                                                            

1. Faltová Anežka ( 9. ročník)               59 bodů
2. Míroslava Lorencová ( 6.ročník)          55 bodů
3. Radka Kasnarová ( 9.ročník)                29 bodů

Pořadí všech účastníků projektu včetně výčtu soutěží a získaných bodů ke stažení zde

Výsledky ve školním roce 2011/12                                                                                                            

1.  Faltová Anežka  ( 8.ročník)        58 bodů
2.  Matoušová Katka  (9.ročník)     44 bodů
3.  Galuščáková Alena ( 9.ročník)   39 bodů