Facebook
Česko sportuje
Ovoce do škol
Nenech to být a něco udělej

O projektu    

Projekt Mozek školy vznikl ve školním roce 2011/12. Vychází z celoroční aktivity žáků, kteří mají zájem jít nad rámec základních znalostí, které jim základní &ˇkolství nabízí. Současně vytváří vhodnou protiváhu k projektu Sportovec školy. Vyniknout mohou žáci ve vědomostních či uměleckých soutěžích. Je tak naplňován požadavek všestranného vývoje dítěte a individuálního přístupu k nadaným žákům. Účastníci školních, okresních a krajských kol sbírají po celý rok body a na konci června se výsledky vyhodnotí. Vítězové obdrží zajímavé ceny. Školní rok se tak stává pestřejší.

Obecné zásady bodování

Vědomostní soutěže    
úroveň   body
školní kolo účast 2
  úspěšný řešitel (60%) 5
     
okresní kolo účast 5
  úspěšný řešitel 10
  umístění do 10.místa  10
  umístění do 3.místa 20
krajské kolo účast 10
  umístění do10.místa nebo úspěšný řešitel 20
  umístění do 3.místa 40
     
Dopravní soutěž    
úroveň   body
školní kolo účast 1
okresní kolo účast 2
  umístění do 3.místa 5
krajské kolo účast 5
  umístění do 3.místa 10
     
     
Zahrádkářská soutěž    
úroveň   body
okresní kolo účast 3
  1.postupové místo 10
  2. - 3.místo 5
celostátní kolo účast 20
  umístění do 10.místa 40
     

Rozpočti si to
 

úroveň                                                                          body             
online část 1.dokončené kolo 5             
  2.dokončené kolo 5
  3.dokončené kolo 5
účast ve finále Čr   20
umístění do 3.místa   40

Výsledky ve školním roce 2020/21                                                                                                            

1. Karel Dvořáček (8.ročník)                          69 bodů

2. Filip Vondráček (8.ročník)                             57  bodů
3. Ondřej Řehák (9.ročník)                                 34 bodů

Výsledky ve školním roce 2018/19                                                                                                            

1. Kristýna Mertlíková (7.ročník)                105 bodů

2. Karel Dvočáček (7.ročník)                             86 bodů
3. Aneta Sýkorová (8.ročník)                             65 bodů

Výsledky ve školním roce 2017/18                                                                                                            

1. Lukáš Kuna (9.ročník)                           bodů

2. Kateřina Hofmanová (8.ročník)                bodů
3. Karel Dvořáček (6.ročník)                        bodů

Výsledky ve školním roce 2016/17                                                                                                            

1. Valerie Čepelková (6.ročník)                23 bodů
2. Valerie Galuščáková (9.ročník)               22 bodů
3. Filip Kejdana (9.ročník)                          22 bodů

   

Výsledky ve školním roce 2015/16                                                                                                           

1. Miroslava Lorencová (9.ročník)
2. Kateřina Galuščáková (9.ročník)
3. Valerie Galuščáková (8.ročník)

Výsledky ve školním roce 2014/15                                                                                                            

1. Miroslava Lorencová ( 8. ročník)       70 bodů
2. Anna Hanušová ( 9.ročník)                    56 bodů
3. Klára Hofmanová ( 9.ročník)                 42 bodů

   

Výsledky ve školním roce 2013/14                                                                                                            

1. Miroslava Lorencová ( 7. ročník)        77 bodů
2. Kateřina Galuščáková ( 7.ročník)           23 bodů
3. Lucka Tarabová ( 9.ročník)                    15 bodů

Výsledky ve školním roce 2012/13                                                                                                            

1. Faltová Anežka ( 9. ročník)               59 bodů
2. Míroslava Lorencová ( 6.ročník)          55 bodů
3. Radka Kasnarová ( 9.ročník)                29 bodů

Pořadí všech účastníků projektu včetně výčtu soutěží a získaných bodů ke stažení zde

Výsledky ve školním roce 2011/12                                                                                                            

1.  Faltová Anežka  ( 8.ročník)        58 bodů
2.  Matoušová Katka  (9.ročník)     44 bodů
3.  Galuščáková Alena ( 9.ročník)   39 bodů