Facebook
Česko sportuje
Ovoce do škol
Nenech to být a něco udělej

Pracovníci školy ve školním roce 2018/2019:

Mgr. Karel Dvořáček - ředitel, správce ICT

1. stupeň:

Mgr. Dana Maršíková - učitelka, třídní učitelka I. třídy,
Mgr. Jana Neumannová - učitelka, třídní učitelka II. třídy, členka školské rady
Mgr. Ludmila Jirásková - vedoucí učitelka 1.stupně, třídní učitelka III. třídy (3. a 4. r.)
Mgr. Lenka Hejková - učitelka, třídní učitelka V. třídy, členka školské rady
Mgr. Pavlína Prudilová - učitelka (bez třídnictví)

Markéta Térová - školní asistentka pro 1. st. ZŠ
Markéta Turková - asistentka pedagoga pro 2. ročník

Sylvie Možišová - domovnice

2. stupeň:
 

Mgr. Monika Zelinková - učitelka, třídní učitelka VI. třídy, výchovný poradce
Mgr.Věra Šintálová, zdravotník školy, třídní učitelka VII.třídy
Mgr. Iveta Faltová - školní metodik prevence, učitelka, třídní učitelka VIII. třídy, web školy
Mgr. Jana Pichová - vedoucí učitelka II.stupně, třídní učitelka IX. třídy

Mgr. Alena Dvořáčková - učitelka (bez třídnictví)
Mgr. Pavlína Prudilová - učitelka (bez třídnictví)

Simona Pacáková - domovnice

Mateřská škola:

Monika Olbortová - vedoucí učitelka
Zdeňka Řezníčková - učitelka

Helena Čepelková - školní asistentka pro MŠ

Alena Jiránková - domovnice

Školní družina:

Drahoslava Cejzlarová - vedoucí vychovatelka
Markéta Térová - vychovatelka

Helena Čepelková - školní asistentka pro ŠD

Školní jídelna:

Ilona Hlavatá - vedoucí školní jídelny, účetní
Libuše Borůvková - hlavní kuchařka
Lucie Halvová - kuchařka
 

Počty žáků 

1. ročník           12
2. ročník           15
3. ročník           13 (spojeno se 4. roč. v jedné třídě)
4. ročník           14 (spojeno se 3. roč. v jedné třídě)
5. ročník           16
6. ročník           15
7. ročník           13
8. ročník           15
9. ročník             8
_____________________

Celkem ZŠ    121 žáků 

Mateřská škola 28 dětí (plný stav)
 

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020 :

Proběhne v pondělí 15.4.2019 v budově ZŠ 1. stupně (č.p. 19) od 13h do 16,30h - leták zde


Zápis do MŠ pro školní rok 2019/2020 :

Proběhne v úterý 14.5.2019 v budově MŠ (č.p. 19) - leták zde.

 

Školní rok 2018/19   

začíná v pondělí 3.9.2018 (vyučování do 8,30h),
1. pololetí  končí ve čtvrtek 31.1.2019
2. pololetí začíná v pátek 1.2.2019 a končí v pátek 28. 6. 2019 

Prázdniny: enlightened

podzimní 29. - 30. 10. 2018
vánoční

22. 12. 2018 - 2. 1. 2019
- nástup do školy 3.1. ve čtvrtek
- k tomu jako bonus ředitelské volno (viz níže)

pololetní 1. 2. 2019
jarní 4.3.  - 10.3.2019
velikonoční 18.4.2019
hlavní 29.6.2019 - 1.9.2019
ředitelské volno v ZŠ

20. - 21. 12. 2018

Přijímací zkoušky na SŠ : yes

-  v termínu od 12.4. - 26.4.2019 maturitní obory
-  v termínu od 22.4. - 30.4.2019 nematuritní obory

-  přihlášky na SŠ do 1. března 2019 do rukou ředitele příslušné školy - max. 2 přihlášky
-  v připadě přihlášek na SŠ s talentovými zkouškami do 30. 11. 2018

Třídní schůzky ( vždy od 15.00 do 16.30):

září 2018 - upřesníme -  pouze pro rodiče žáků 1. ročníku
 6.11.2018     pro 1. - 8. ročník 
 8.11.2018     pro žáky 9. ročníku včetně náborářů ze středních škol
 9.4.2019     pro všechny ročníky

Vánoční akce pro veřejnost

termín bude upřesněn

Sběr papíru

proběhne 3x do roka (budete včas informováni)

Lyžařský výcvik 7. ročníku

od neděle 17.2. do soboty 23.2.2019

Lyžařský výcvik 5.ročníku

pravděpodobně leden 2019 (dle počasí)

Plavecký výcvik a kurz bruslení

od 5.10. do 7.12.2018 (10 lekcí), vždy v pátek - odjezd kolem 8,45h a návrat ve 12h - v Trutnově

Rozvrh hodin - školní rok 2018/2019

ROZVRH