Facebook
Česko sportuje
Ovoce do škol
Nenech to být a něco udělej

Pracovníci školy ve školním roce 2019/20:
                                                                                                          Rozvrhy ZDE
Mgr. Karel Dvořáček - ředitel, správce ICT

1. stupeň:

Mgr. Lenka Hejková - učitelka, třídní učitelka I. třídy, členka školské rady
Mgr. Dana Maršíková  - učitelka, třídní učitelka II. třídy
  Bc. Iva Ulichová - asistentka pedagoga (II. třída)
Mgr. Jana Neumannová - učitelka, třídní učitelka III. třídy, členka školské rady
         Helena Čepelková - asistentka pedagoga (III. třída)
Mgr. Michala Hejčlová  - učitelka, třídní učitelka IV. třídy
Mgr. Ludmila Jirásková - vedoucí učitelka, třídní učitelka V. třídy

MgA. Lenka Magová - učitelka (bez třídnictví)

Markéta Térová - školní asistentka pro ZŠ

Sylvie Možišová - domovnice


2. stupeň:

Mgr. Alena Dvořáčková - učitelka, třídní učitelka VI. třídy
Mgr. Monika Zelinková - učitelka, třídní učitelka VII. třídy, výchovný poradce
Mgr. Věra Šintálová - zdravotník školy, učitelka, třídní učitelka VIII. třídy
Mgr. Iveta Faltová - školní metodik prevence, učitelka, třídní učitelka IX. třídy, web školy

Mgr. Stanislava Rückerová - učitelka (bez třídnictví)
MgA. Lenka Magová - učitelka (bez třídnictví)

Simona Pacáková - domovnice

Mateřská škola:

Monika Olbortová - vedoucí učitelka
Zdeňka Řezníčková - učitelka
Olesya Kuzan  - školní asistentka pro MŠ

Alena Jiránková - domovnice

Školní družina:

Drahoslava Cejzlarová - vedoucí vychovatelka, vychovatelka 1. oddělení
Markéta Térová - vychovatelka 2. oddělení
Helena Čepelková - vychovatelka 3. oddělení

Olesya Kuzan  - školní asistentka pro ŠD

Školní jídelna:

Ilona Hlavatá - vedoucí školní jídelny, účetní
Libuše Borůvková - hlavní kuchařka
Lucie Halvová - kuchařka
 

Počty žáků 

1. ročník           19
2. ročník           12
3. ročník           17 
4. ročník           13 
5. ročník           17
6. ročník           13
7. ročník           14
8. ročník           12
9. ročník           15
_____________________

Celkem ZŠ   132  žáků 

Mateřská škola 28 dětí (plný stav)
 

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 :

Proběhne v termínu 2.5. - 16.5.20 (bude upřesněno)

Zápis do MŠ pro školní rok 2020/2021 :

Proběhne v termínu 1.4. - 30.4.20 (bude upřesněno)

Školní rok 2019/20   

začíná v pondělí 2.9.2019 (vyučování do 8,30h),
1. pololetí  končí ve čtvrtek 30.1.2020
2. pololetí začíná v pondělí 3.2.2019 a končí v úterý 30.6. 2020

Zahájení školního roku 2020/21 začíná v úterý 1.9.2020

Prázdniny: enlightened

podzimní 29.10.19 út - 30.10.19 st
vánoční

23.12.19 po - 3.1.20 pá
(nástup 6.1.20 po)

pololetní 31.1.20 pá
jarní 9.3.20 - 15.3.20 po - ne
(6. turnus ze 6)
velikonoční 9.4.20 čt, následuje
10.4. státní svátek, 
(13.4.20 pondělí Velik.)
hlavní 1.7.20 st - 31.8.20 po
ředitelské volno v ZŠ

19.12.19 a 20.12.19 čt, pá

Přijímací zkoušky na SŠ : yes

od 12.4.20 do 28.4.20
- maturitní obory od 22.4.20 do 30.4.20
- nematuritní obory (max. 2 přihlášky do 1.3.20)
- talentové zkoušky od 2.1.20 do 15.1.20 (přihlášky do 30.11.19)

Třídní schůzky ( vždy od 15.00 do 16.30):

  24.9.19 út (pouze 1. a nově 6. ročník)
  5.11.19 út (celá škola)
  7 .11.19 čt (pouze 9. roč. setkání s náboráři)
  7.4.20 út (celá škola)

Vánoční akce pro veřejnost

termín bude upřesněn

Sběr papíru

proběhne 3x do roka (budete včas informováni)

Plavecký výcvik a kurz bruslení

plavecký výcvik a kurz bruslení 4.10.19 až 6.12.19 (10 lekcí) vždy v pátek
– odjezd kolem 8,45h, návrat před 12h, bazén v Trutnově resp. zimní stadion Trutnov

Rozvrhy jednotlivých tříd na školní rok 2019/20

Z D E