Facebook
Česko sportuje
Ovoce do škol
Nenech to být a něco udělej

Základní informace o soutěžích pořádaných na úrovni okresů, krajů a republiky včetně výsledků najdete zde.

Výtvarná soutěž 100

Během měsíce září a v říjnu měli výtvarně nadaní žáci možnost zasáhnout do výtvarné soutěže věnované 100.výročí vzniku Republiky československé. Hlasování probíhalo ve třech oblastech - hlasovala veřejnost přes FB, dále žáci 2.stupně a pracovníci školy.
Výsledné pořadí:

1. místo Sofie Kondosová
2. místo Vojtěch Holas
3.místo  

  1.místo

  2.místo

   3.místo

Dějepisná olympiáda

Výsledek obrázku pro parní lokomotiva 1840

Školní kolo

48.ročník dějepisné olypiády má název „Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace“. Je primárně určena pro žáky 8. a 9.ročníku a pro studenty víceletých gymnázií odpovídajících ročníků. Letos se zúčastnili na 2.stupni i odvážní žáci 7.ročníku, pro které byla soutěž obtížnější, protože hodně témat v hodinách ještě neprobírali.
Školní kolo se uskutečnilo 20.11.2018. Zúčastnilo se 17 žáků, z toho bylo 6 úspěšných řešitelů (více jak 60% správných odpovědí).

1.místo Kateřina Hofmanová
2.místo Karel Dvořáček
3.místo Aneta Sýkorová

Okresní kolo

Tito 3 žáci postoupili do okresního kola, které se konalo v Náchodě dne 16.1. Nejlepšího výsledku dosáhla Kateřina Hofmanová, která obsadila krásné 9.místo z 37 účastníků.

Zeměpisná olympiáda

Výsledek obrázku pro zeměkoule kreslená

Školní kolo

se uskutečnilo 18.1. V kategorii A (6.ročník) zvítězil Jan Falta, na druhém místě byl Vojtěch Kudera. Oba se stali úspěšnými řešiteli.
V kategorii B (7.ročník) zvítězil Karel Dvořáček, druhé místo obsadila Kristýna Mertlíková, úspěšná řešitelka byla také Sofie Kondosová.
V kategorii C (8. + 9.ročník) nejlepšího výsledku dosáhla Kateřina Hofmanová, úspěšným řešitelem byli i osmáci Vojtěch Skuhravý a Ondřej Řehák.

Komiksová soutěž Malach

28.1. přebíral Vojta Holas z 8.ročníku cenu za 2.místo komiksové soutěže pro žáky ZŠ v celé republice. Tématem byly vzpomínky pamětníků z doby okupace naší vlasti německými vojáky.  Slavnostní událost se odehrála v aule Karlovy univerzity v Praze.

     

Pěvecká soutěž - Karlovarský skřivánek

Výsledek obrázku pro Karlovarský skřivánek

12.2. se žáci z 1.stupně - Karolína Mertlíková, Nikola Tipeltová, Matěj Švandrlík, Řehák Štěpán a Kristýna Mertlíková z 2.stupně, zúčastnili regionálního kola soutěže v sólovém zpěvu - Karlovarský skřivánek pod vedením paní učitelky Pavlíny Prudilové. Akce se konala v prostorách ZUŠ v Opočně. Nejúspěšnější byla Kristýna Mertlíková, která vyzpívala krásné 2.místo.