Facebook
Česko sportuje
Ovoce do škol
Nenech to být a něco udělej

Základní informace o soutěžích pořádaných na úrovni okresů, krajů a republiky včetně výsledků najdete zde.

Dějepisná olympiáda

47.ročník soutěže pro mladé historiky zaměřený na kulaté výročí - 100 let od vzniku samostatné Republiky československé s názvem "Tak to byla první republika aneb Československo mezi roky 1918 až 1938.
Školní kolo se uskutečnilo 23.11. a zúčastnilo se ho 9 soutěžících. Úspěšnými řešiteli (60 a více % správných odpovědí) byli: 1.místo - Sabina Dvořáčková, 2.místo - Lukáš Kuna, 3.místo - Dominik Tichý. Všichni z 9.ročníku. Velmi dobře si vedla i Kateřina Hofmanová z 8.ročníku na 4.místě.