Facebook
Česko sportuje
Ovoce do škol
Nenech to být a něco udělej

Kroužky ve školní roce 2018/2019 budou zahájeny od října 2018. Nabídku žáci obdrží během září.

 

Loňský seznam kroužků  -  školní rok 2017/18

sportovní

1. , 2. roč.

středa 12,00 - 12,45h

(1 x 14 dní)

Mgr. Dana Maršíková

sportovní

3., 4. roč.

pondělí 12,00 - 12,45h

(1 x 14 dní)

Mgr. Lenka Hejková

"Páťáček"

5. roč.

úterý 12,00- 12,45h

Mgr. Dana Maršíková

flétna

1. - 3. roč.

út (1.) 11,10 - 11,55h

čt (2.) 12,00 - 12,45h

pá (3.) 12,00 - 12,45h

Mgr. Lenka Hejková

taneční kroužek v rámci ŠD

2. - 5. roč.

středa 12,45 - 13,45h

Andrejka Drahoňovská

angličtina I.

1. roč.

pondělí 12,00 - 12,45h

Mgr. Ludmila Jirásková

angličtina II.

2. roč.

pátek 12,00 - 12,45h

Mgr. Ludmila Jirásková

sezónní kroužek zahrádkář

3. - 5. roč.

středa 12,45 - 14,15h

Mgr. Ludmila Jirásková,

Mgr. Jana Neumannová