Facebook
Česko sportuje
Ovoce do škol
Nenech to být a něco udělej

Rozpočti si to !

 

Portál Finanční gramotnost do škol vyhlašuje soutěž „ROZPOČTI SI TO!“ pro žáky 2. stupně základních škol. Žáci budou soutěžit ve 3 - 5členných týmech. Jelikož se jedná o rodinnou soutěž, resp. o soutěž pro zástupce třídy s jejich učitelem, musí být v každém týmu alespoň 1 dospělá osoba.
Soutěž probíhá elektronicky  po dobu 3 měsíců. 15 nejúspěšnějších týmů postoupí do finále, které se koná  v Praze. 

 

Soutěž si klade za cíl vést děti k samostatnosti, k týmové práci a k tomu, aby se něco nového naučily. 

Hlavním tématem je rodinný rozpočet. Týmy se učí hospodařit s vlastními fiktivními prostředky. Měly by se tak postupně dozvídat a osvojovat si informace o hodnotě peněz a o tom, jak je možné finance plánovat a hospodařit s nimi, popř. jaké jsou důsledky špatného hospodaření.  Cílem hry je především hravou formou naučit děti hospodařit s vlastními finančními prostředky. Především jim ale vštěpit základní pojem o cenových hladinách, tedy jakési „ceně peněz“ a toho, co je možné za určitý obnos peněz pořídit, tedy jak je možné s penězi hospodařit. Děti by se měly naučit tomu, že plánování financí je nejen výhodné, ale spíše nutné, protože bezhlavé utrácení nás dostává do nepříjemných situací. Výsledným poznatkem pro žáky by mělo být to, že vytváření finančních rezerv, budování pasivního příjmu a úsporné hospodaření může být velkou výhodou pro každého z nás.

V rámci soutěže je také možné plnit bonusové úkoly. Ty vedou k proaktivitě účastníků a mají za cíl zdůraznit potřebu finančního vzdělávání. Účastníci si v něm osvojí různé formy vzdělávání.Více o projektu zde.